فروشندگان

اساس بنگاه لوکس بر پایه دامنه هایی که صاحبان دامنه برای فروش آنها را در بنگاه لوکس بصورت یک آگهی متنی منتشر میکنند. برهمین اساس هر کاربر که قصد فروش دامنه های خود را داشته باشد ، به عنوان یک فروشنده در نظر گرفته شده است . 

فروشنده بایستی دامنه هایی را برای فروش آگهی نماید که خود صاحب امتیاز آن باشد . در این مورد قواینین درج دامنه میتواند راهنمای بهتری برای شما باشد . 

فروشندگان ، میتوانند یک فروشگاه فروش دامنه با نام اختصاصی خود بصورت کاملا رایگان راه اندازی نمایند لیست تمام دامنه هایشان را بصورت کاملا رایگان در بنگاه لوکس جهت فروش و معرفی قرار دهند.

خریداران

buyersbuyersbuyers

حریم خصوصی

حریم خصوصیحریم خصوصیحریم خصوصی

پاسخ سوالات خود را پیدا نکردید؟

چنانچه پس از بررسی راهنما ها و آموزشها، نیاز به پشتیبانی دارید از طریق ارسال تیکت مشکل خود را مطرح فرمایید.